úterý 25. září 2012

Brána v televizi

Na jaře jsme byli pozvání do pořadu Sama doma. Natočili jsme povídání o bezplenkové komunikační metodě a domluvili se na seriálu Ekodítě, který poběží každý měsíc od září až do prosince. Natáčení jsme si moc užili, i Mojmírek, který krásně všem přítomným předvedl, že bkm opravu funguje. Bezplenková komunikační metoda v Sama doma (Lucie Harnošová, Kateřna Rezková a Mojmírek) a BKM druhá část . Látkové pleny a Lucie Harnošová v Sama doma.
S radostí oznamujeme, že příprava letošní konference Aktivní rodičovství, která se koná 20. 10. 2012 je v plném proudu. Letos se můžete těšit na ženský pohled na duchovno, respektující přístup k dětem, memorandum Jean Liedloffové, otcovskou mužskou skupinu, eko jarmark a mnoho dalšího… Srdečně se na vás těšíme. Lucie + Zorka + Katka