sobota 30. března 2013

Recyklujeme papír hravě II
Kreativní fáze


Kreativní fáze je příležitostí odložit emoční a duševní zátěž, abychom ji s sebou nemusely nést i do dalšího měsíce.

Kreativní fáze 21 - 28 den cyklu


Optimální doba 

Kreativní fáze nám nabízí zesílené schopnosti a dovednosti, které můžeme využít ke zlepšení svého života, kariéry i práce a k dosažení svých cílů. Chceme-li tuto fázi zužitkovat skutečné produktivně, je třeba si připravit určité strategie, abychom nepropásly své zesílené schopnosti, a také taktiky, jak zvládat úkoly, které nám v této fázi nejdou tak dobře.

Schopnosti a dovednosti kreativní fáze:

* Kreativita vycházející z nadšení - chceme věnovat energii věcemm, které nás inspirují a které živí náš vnitřní oheň!
* Tvořivé psaní.
* Komunikace vedená vášní srdce.
* Vizuální tvorba vycházející z našeho nadšení.
* Představivost a imaginace.
* Hudební tvorba pramenící z naší radosti ze života.
* Zhmotňování našich cílů a nejdivočejších přání.
* Schopnost vidět kolem sebe skryté příležitosti a synchronicity („shody náhod").
* Schopnost přicházet s novými nápady na základě minima informací, brainstorming.
* Náhlé inspirace a schopnost rozvíjení tvůrčích myšlenek.
* Náhlé vhledy a pochopení věcí.
* Nápady přicházející zčistajasna.
* Intuitivní pochopení složitých teorií.
* Schopnost uspořádat nestrukturované informace.
* Schopnost vidět za množstvím detailů zákonitosti, jimiž se věci řídí.
* Schopnost rozpoznat a opustit, co nám nefunguje nebo už nám neslouží.
* Schopnost identifikovat problémy a neefektivitu.
* Potřeba uklízet, a tím vytvářet prostor a řád.
* Zbavování se emoční zátěže, přežilých postojů, myšlenkových přístupů a vzorců, tvorba nového řádu.
* Znalost toho, co potřebujeme, abychom dosáhly žádoucího účinku.


Co nám v kreativní fázi tak úplně nejde:

* Pochopit něco logického.
* Uvažovat racionálně.
* Pracovat s druhými lidmi na problémech.
* Vciťovat se do druhých.
* Pracovat v týmu.
* Začínat nové projekty.
* Pouštět se do změny životního stylu či režimu.
* Strukturovaně se učit, myslet nebo plánovat.
* Říkat si pozitivní afirmace o sobě a o svém životě.
* Pokoušet se napravit sebe sama nebo svoje vztahy.

Na co je třeba si dávat v kreativní fázi pozor:

* Výkyvy nálad.
* Podrážděnost a nesnášenlivost, doprovázená plačtivostí a extrémní přecitlivělostí.
* Přecitlivělost na kritiku.
* Neschopnost objektivně vyhodnocovat informace, úkoly, situace a lidi.
* Potřeba mít pravdu za každou cenu.
* Potřeba, aby druzí uznali naši pravdu.
* Tendence přicházet s nepodloženými scénáři možného vývoje. Tendence dělat ze všeho drama.
* Vnější kritičnost, která odráží naše přísné posuzování sebe sama.
* Agresivita a úzkost pramenící z hluboce zakořeněných strachů.
* Zhoršení schopnosti si vybavovat slova a věci z paměti.
* Období aktivní a silné duševní, emoční i fyzické energie se střídají s obdobími, kdy jsme pomalejší a línější.
* Okamžiky nízké hladiny cukru v krvi.
* Větší pravděpodobnost změny vzhledu než v jiných fázích.
* Neočekávejte, že druzí lidé budou vědět, jak vaše chování zvládnout. Pokud to víte vy, vysvětlete jim to a průběžně je o svém stavu informujte.
* Nedostatek trpělivosti a tolerance – všechno musí být uděláno okamžitě a hned!
* Mylné očekávání, že druzí vědí, co potřebujeme.


Strategie pro kreativní fázi:

* Během dne si dopřávejte přestávky na doplnění sil či krátké meditace, a to zejména ke konci této fáze.
* Na konci této fáze si dopřejte také více spánku a přizpůsobte tomu i svůj denní režim. Společenský život můžete dohnat opět během dynamické a expresivní fáze.
* Kofeinem se dobíjejte pouze tehdy, je-li to skutečně nezbytné. V této fázi vaše tělo přirozeně zpomaluje, takže to respektujte.
* Dávejte si průběžné malé zdravé svačinky, abyste si udržely stálou hladinu cukru v krvi.
* Frustraci a fyzické napětí vám pomůže uvolnit cvičení.
* Upusťte však na chvíli od svých obvyklých cvičebních dávek. V
* Ve sportu zvítězíte tehdy, využijete-li ve chvílích silné fyzické energie svou zesílenou schopnost intuitivní koordinace.

Emoce:

* Najděte si čas zeptat se svého podvědomí, co chce, abyste procítily, uznaly, udělaly nebo
nechaly odejít.
* Najděte si klidný čas také na to, abyste mohly plně prožít a vyčistit své staré emoční vzorce a myšlenky.
* Zapisujte si své pocity, sny a touhy.
* Pokud se objeví nějaké emoce, uznejte je, ať už jsou jakékoli. Zkuste je nepotlačovat, ale ani nepodnikejte na základě těchto emocí žádné kroky. Nepřidávejte k nim další myšlenky, vzpomínky nebo obrazy, snažte se zůstat pouze u původní myšlenky („nekopejte do sněhově koule!“).
* Slibte si, že tuto fázi zužitkujete ke svému pozitivnímu emočnímu růstu a změnám.
* Abyste se začaly cítit lépe, jděte a tvořte - ať už je to cokoli. Prosté dělejte něco, co vás bude bavit!
* Berte své emoce a myšlenky jako zprávu od svého podvědomí, nikoliv jako realitu.
* Nevěřte svým negativním myšlenkám (a zejména ne těm, které se týkají vás samých).
* Nedělejte žádná zásadní rozhodnutí - a s konkrétními kroky počkejte až na dynamickou fázi.
* Vyhýbejte se hádka m a konfrontacím - pro ty také přijde vhodnější čas v dynamické či expresivní fázi.
* Nedělejte si starosti, pokud se vám nedaří fungovat tak, jak jste zvyklé. Nejde o trvalý stav - zase to přejde.
* Zůstávejte v přítomnosti - nestarejte se ani o minulost, ani o budoucnost.
* Abyste se vyhnuly panice či frustraci, soustřeďte se vždy jen na jednu věc.
* Přestaňte usilovat, podvolte se a odevzdejte.
* Když budete pečovat o své vlastní potřeby, nebude vás rozčilovat, že se o ně nestarají druzí.
* Vyhýbejte se lidem, kteří jsou negativní, v depresi nebo z vás vysávají energii.


Práce:

* Využijte tento čas kreativní intuice k nalézání pozitivních řešení, vhledů a pochopení věcí.
* Užívejte si hru se svou „štěněčí myslí": házejte mu míček, když jdete na procházku nebo když si ráno v posteli dopřáváte pět minut navíc.
* Stále u sebe noste notýsek, do kterého si můžete inspirace od štěněčí mysli zaznamenávat - a pište si tam také všechno ostatní, budete-li cítit, že se vám zhoršuje paměť.
* Využijte kritičnosti této fáze pro dobro věcí a nasměrujte ji na projekty, které si kritický přístup skutečné žádají. Nebuďte kritické ani samy k sobě, ani ke kolegům.
* Buďte flexibilní. V této fázi je dobré dělat věci ve chvíli, kdy cítíte, že mate energii, a neodkládat je na později, protože pak vám na ně potřebná fyzická či duševní energie může chybět.
* Věnujte čas tomu, abyste zjistily, jaké jsou vaše vnitřní potřeby týkající se vaší práce. Co přesné vás na vašem zaměstnání neuspokojuje?
* Kriticky zhodnoťte svůj seznam úkolů a vyškrtněte vše, co nestojí za to, abyste tomu věnovaly čas a energii, nebo k čemu se stejně nikdy nedostanete.
* Pokud u ničeho nemáte stání, využijte tuto energii ke generálnímu úklidu vašeho pracovního prostoru. Co si už zaslouží vyhodit?
* Všímejte si, co je neproduktivní nebo neefektivní a zkuste to vymyslet nebo zorganizovat jinak. Zároveň si buďte vědomy, že jde také o vnější projev vaší vnitřní potřeby uklidit si sama v sobě.
* Věřte pauze myšlenkám, které vás naplňují energií a nadšením.
* Využívejte své mysli k hledání způsobů, jak věci dělat lépe úsporněji a efektivněji.
* Jestliže máte splnit nějaký úkol, který není v souladu s vaší optimální dobou, neznamená to, že jej nezvládnete vůbec. Nejspíš se stane jenom to, že nedostojíte svým vysokým očekává-ním.
* Netrapte se pocity viny, že nepracujete tolik jako všichni kolem vás. Pracujete v jiném režimu intenzity a v dynamické fázi všechno zase doženete.
* Pokud pracujete na úkolech, které neodpovídají této optimální době, požádejte o pomoc a podporu lidi kolem sebe, zejména pokud nedokážete ke své práci přistupovat objektivně.
* Zaměřujte se zejména na ty úkoly, které odpovídají zesíleným schopnostem této fáze. Ostatní povinnosti doženete ve fázi dynamické.
* Pokud se potřebujete něco naučit nebo pochopit zkuste to jinak než obvykle - třeba jen někoho nebo něco pozorně sledujte.
* Budete-li dělat věci, které odpovídají vaším aktuálním potřebám a schopnostem, pomůže vám to snížit hladinu stresu a frustrace a posílí to vaši sebedůvěru a pocit vlastní hodnoty.
* Soustřeďte se vždy jen na jeden úkol - dělat více věcí najednou vám v této fázi nejspíš nepůjde.
* Řešení sporů a vyjednávání odložte najindy. V tuto chvíli není vaše schopnost diplomatického jednání zrovna na maximu.
* Se svými kolegy jednejte opatrně – v této fázi míváme tendenci být velmi přímé a chybí nám trpělivost a empatie.
* Nezabývejte se křivdami nebo pocity zloby - hrozí, že se nafouknou do nepřiměřených rozměrů.
* Společenský život a budování kontaktů si nechejte na dynamickou a expresivní fázi.
* Abyste se vyhnuly stresu z blížících se termínů, rozdělte si úkoly podle jejich priority a využijte maximálně všech momentů, kdy máte hodné energie.
* Interakci a vztahům mezi vámi a druhými napomůže, pokud jim řeknete, jak se k vám mají nyní chovat. Umožní jim to lépe pochopit, co se vlastně děje, a nebudou vás považovat za nesnesitelné náladové!


Pro dosažení cílů:

* Využijte této fáze, abyste zjistily, jak momentálně vnímáte své cíle a jestli vám v jejich uskutečnění nebrání nějaké vaše podvědomé vzorce.
* Uvědomte si, co vám nefunguje, co nepřináší žádané výsledky nebo co nemá požadovaný efekt, a tyto projekty nebo aktivity opusťte.
* Dělejte jen malé změny - svůj hlavní cíl neměňte.
* Nesrovnávejte se s pokroky a úspěchy druhých lidi.
* Neplánujte si budoucnost na základě současných pocitů - zároveň se ale ptejte, proč se nyní cítíte zrovna takto.
* Zadávejte svému podvědomí úkoly, aby vám pomohlo nalézt, co máte dělat dál nebo jak řešit ty či ony problémy a výzvy. Pokud této možnosti nevyužijete, přijdete o ni.
* Uznejte hodnotu toho, kým jste, i to, jak si v životě vedete.
* Právě v tomto období můžete mít tendenci to vzdát se zdravými stravovacími návyky! Možná zjistíte, že si vaše tělo bude žádat méně jídla ke konci reflektivní fáze a že v dynamické fázi zase budete mít dostatek motivace se zdravými návyky pokračovat.


Výzvy kreativní fáze:

• Odevzdat se na všech úrovních.
• Pustit svoje strachy, které nás vedou k potřebě mít vše pod kontrolou.
• Přijímat vše a nesnažit se nic „nenapravovat“ - zejména ne sebe a svého partnera.
• Přijmout vlastní zranitelnost.
• Mít se rády takové, jaké jsme.

Z knihy Cyklická žena


Doporučujeme ještě přečíst:
Cyklus ženy
Schopnosti a dovednosti reflektivní fáze

pondělí 25. března 2013

Expresivní fáze

Článek navazuje na níže uvedený článek Cyklus ženy.

Schopnosti a dovednosti expresivní fáze
14 - 20 den cyklu


Expresivní fáze nám přináší širokou škálu schopností a dovedností, které můžeme efektivně využívat ve svém osobním i pracovním životě. Následující seznam vám může posloužit jako inspirace pro to, abyste si své schopnosti začaly uvědomovat a začaly je uplatňovat při navrhovaných činnostech. Na prázdnou stránku na konci kapitoly si můžete zapisovat své vlastní nápady na činnosti vhodné pro expresivní fázi.


Schopnosti a dovednosti expresivní fáze:
* Empatie a nesobecký životní postoj.
* Vytváření a budování kontaktů a podporujících vztahů.
* Schopnost efektivní komunikace a mezilidské dovednosti.
* Zaměření na pocity.
* Flexibilita a pružnost.
* Ochota dělat kompromisy, být smírčím soudcem a vyjednávat.
* Užívání si života, hravost, pocity štěstí.
* Trpělivost a vlídnost.
* Vytváření podpůrného prostředí pro lidi i projekty.
* Schopnost vnímat potřeby druhých lidí a rozumět jim.
* Upozadění vlastních potřeb a přání.
* Aktivní naslouchání a vyjádření uznání.
* Schopnost cítit a vyjadřovat vděčnost a ocenění.
* Laskavost, podpora a péče.
* Schopnost číst z výrazu tváře a řeči těla.
* Porozumění pocitům a motivaci druhých lidí.
* Štědrost a dávání.
* Společenskost a šarm.
* Schopnost prožívat úspěch.
* Ochota měnit své zvyklosti, abychom vyšly vstříc druhým.
* Schopnost přijímat lidi a situace tak, jak skutečně jsou.
* Budování hnízda a péče o domov.
* Každodenní péče o lidi a naše okolí.


Co nám v expresivní fázi tak úplně nejde
* Delší dobu se pro něco nebo někoho obětovat, pokud jde prvotní impuls proti našim vlastním hlubším potřebám (i když se mohl objevit právě v této fázi). Doporučuji tyto nápady nechat projít ještě kreativní a reflektivní fází.
* Přistupovat k věcem dravým, agresivním, dynamickým způsobem.
* Přicházet s intuitivními nápady.
* Trávit čas mimo domov. Domov může hrát důležitou roli v dosažení našeho pocitu duševní pohody.
* Chovat se mužským způsobem.
* Využívat k motivaci materiální cíle.
* Zabývat se detaily
* Logicky přemýšlet.
* Pracovat přesčas a nosit si práci domů.
* Pracovat samostatně.

Na co je třeba si dávat v expresivni fázi pozor:
* Nebrat na sebe příliš mnoho práce nebo zodpovědností ve snaze pomoci druhým.
* Nenechat druhé, aby zneužívali naší ochoty nebo štědrosti.
* Pokud nebudeme naplňovat své vlastní potřeby, bude nás to frustrovat.
* Nedostatek času na sebe.
* Pocity viny, že neděláme věci pro druhé.
* Pocity viny pramenící z nemožnosti vyřešit všechny problémy světa.
* Odvozování vlastní hodnoty z toho, jak nás vnímají druzí a jak na nás reagují.
* Přílišné vydávání energie na schůzích a při setkáních s lidmi.
* Méně dynamické jednání.
* Tendence plynout s proudem může vést k potlačování našich vlastních potřeb a přání.
* Menší osobní prostor a ochota i potřeba se dotýkat.
* Čas věnovaný podpoře a budování kontaktů může byt druhými vnímán jako neproduktivní.
* Nedostatek elánu může byt posuzován jako ztráta zájmu nebo odhodlání.
* Touha zůstávat stále v této fázi.


Strategie pro expresivni fázi:

Fyzický stav:
* Užívejte si svého společenského naladění a navštěvujte přátele a rodinu.
* Choďte na nejrůznější akce nebo kurzy, kde se můžete setkat s novými lidmi a navázat nové vztahy.
* Dopřejte si čas na věci, které vás baví.
* Choďte do přírody.
* Rozmazlujte své smysly a užívejte si to!
* V situacích, ve kterých je to možné, se lidí fyzicky dotýkejte.
* Cvičte, choďte, tančete, věnujte se svému tělu a užívejte si to.
* Jezte svá oblíbená jídla a vědomě si vychutnávejte a užívejte každé sousto.
* Prakticky realizujte svou potřebu tvořit. Hrajte si a dělejte, co vás baví.
* Užívejte si svých sportovních úspěchů.

Emoce:
* Věnujte čas osobním rozhovorům s lidmi.
* Budte druhým k dispozici svými radami.
* Mluvte s lidmi i o obtížných tématech.
* Pusťte se do nějaké dobrovolnické práce nebo se věnujte charitě.
* Dopřejte si smysluplně strávený čas se svým partnerem, rodinou a přáteli.
* Zamyslete se nad způsoby, jak můžete zlepšit vztahy s druhými, a začněte to aplikovat v praxi.
* Je-li to vhodné, ustupte druhým lidem, neztrácejte však ze zřetele své vlastní potřeby.
* Zorganizujte rodinné setkání, na němž budou všichni členové mocí vyjádřit své názory, rozhodnout vzájemné spory a vyřešit své problémy.
* Projevujte svou náklonnost i dotekem nebo objetím.
* Říkejte lidem, jak moc si jich vážíte a co si o nich myslíte.
* Rozdávejte malé dárky jako vyjádření vděčnosti.
* Dělejte věci, díky nimž se cítíte úspěšné a připadáte si víc jako žena (kupte si ty nádherné šaty od návrhářky, po kterých tolik toužíte!).
* Rezervujte si více času na hraní se svými dětmi a na svého partnera.
* Zapisujte si každý den své úspěchy a užívejte si skvělého pocitu z jejich dosažení.
* Motivujte samy sebe vědomím, že z dosažení vašich cílů budou mít prospěch i další lidé.

Práce:
* Choďte na schůzky, pracovní a podnikatelská setkání, konference a jiné veřejné akce, abyste budovaly svou sít kontaktů.
* Pouštějte se do hovorů s lidmi, a získávejte tak nové kontakty.
* Organizujte podpůrná týmová setkání, na kterých budou lidé moci vyjádřit své názory, nápady, stížnosti i problémy.
* Zaměřte své schopnosti na řešení sporů a hledejte kompromisy a řešení výhodná pro všechny strany.
* Buďte druhým mentorkou a průvodkyní, pomozte jim radou, pokud ji potřebují.
* Vyhlaste týden „otevřených dveří", aby za vámi lidé mohli přicházet s jakýmkoliv problémem, nápadem nebo záležitostí.
* Využijte tuto fázi k hodnocení zaměstnanců.
* Zjistěte, kteří lidé, projekty nebo oblasti potřebují podporu ke svému růstu, k udržení produktivity nebo k realizaci změny.
* Pečujte o lidi a projekty. Dopřejte jim svobodu vlastního pohybu, a pokud by se odchylovali od vytyčeného směru nebo se dopouštěli chyb, citlivým způsobem je
naveďte správným směrem.
* Vyrazte do „terénu“ a osobně mluvte se zaměstnanci, zákazníky nebo dodavateli.
* Díky svým skvělým komunikačním schopnostem můžete v tomto týdnu nabízet své lektorské a prezentační služby.
* Buďte druhým k dispozici a pomáhejte jim. Projevujte se férově a nestranně.
* Propagujte samy sebe jak v rámci vaší firmy nebo organizace, tak i u klientů a zákazníků.
* Využijte této fáze k prezentaci svých nápadů a k jejich šíření mezi lidi, kteří je mohou podpořit a doporučit.
* Mluvte s lidmi - věnujte jim svou pozornost, poslouchejte je a motivujte.
* Spojte se s lidmi, o kterých víte, že by vám mohli pomoci s řešením vašich problémů nebo s podporou vašich projektů. Potřebujete-li pomoc, požádejte o ni - jestliže budete odmítnuty, nebudete si to v této fázi brát osobně.
* Uvědomte si a oceňte, kolik toho děláte pro druhé.
* Spojte se s dodavateli, abyste jim poděkovaly. Projevte uznání svým kolegům a zaměstnancům.
* Zkuste si najít způsoby, jak můžete projevit svou tvořivou energii i ve své kanceláři - malujte si obrázky, pište básničky nebo si vezměte do práce nějaké pletení!
* Oceňte, kolik jste se toho za minulý měsíc naučily a čeho všeho jste dosáhly.
* Dodejte svému pracovnímu místu více ženské energie a vytvořte si pohodlné „domácké" prostředí i v zaměstnání.
* Promluvte si se svým nadřízeným. Zjistěte, co potřebuje, jak mu může byt užitečné, a hlavně mu dejte jemně najevo, jak skvěle pracujete.
* Vědomě se propojujte s ostatními ženami ve vašem zaměstnání, firmě nebo oboru.
* Využijte svých komunikačních schopností, abyste prosadily své nápady. Miřte vysoko.
* Vnímejte skryté pocity lidí a jejich motivaci a přizpůsobte podle toho svůj přístup k nim.
* Sdílejte informace s ostatními odděleními, klienty a kolegy a budujte nové komunikační kanály.

Pro dosažení cílů:
* Zaměřte se na lidi, kteří vám mohou být nápomocni v dosahování vašich cílů, a kontaktujte je.
* Zeptejte se druhých, co si myslí o vašem nápadu či přístupu.
* V této fázi si domlouvejte osobní schůzky, neboť tento způsob komunikace je pro vás nyní nejefektivnější.
* Podívejte se na všechny své cíle a hledejte, co je spojuje.
* Zaměřte se na své dosavadní úspěchy - a oceňte se, protože si to zasloužíte!
* Procvičujte prezentování svých myšlenek a nápadů druhým. Vytvořte si sedmnáctivteřinové představení svého projektu.
* Zhodnoťte, jaký pozitivní dopad bude mít dosažení vašeho cíle na druhé lidi.
* Dopřejte si čas, abyste ocenily svou cestu k vašemu cíli - co jste se naučily, jak jste vyrostly?
* Hledejte způsoby jak přesvědčit ostatní, aby vám pomohli. Existuje nějaké řešení výhodné pro všechny strany?

Výzvy expresivni fáze:
* Nevzdat se všech svých potřeb a tužeb.
* Naučit se budovat si svou sebehodnotu a nespoléhat se při tom na druhé.
* Přijmout, že tato fáze pomine, a nebrat na sebe příliš mnoho emočních požadavků a zodpovědnosti.
* Dopřát si čas na hravost, spontaneitu a radost ze života
* Jít i nadále za svými hmotnými cíli

úterý 19. března 2013

Dynamická fáze cyklu

Článek navazuje na níže uvedený článek Cyklus ženy.


Schopnosti a dovednosti dynamické fáze
Dynamická fáze 7 - 13 den cyklu* Schopnost vytvářet seznamy a přiřazovat úkolům prioritu.
* Vytváření struktury a systémů, analytické schopnosti.
* Zvýšená schopnost se učit novým věcem a dovednostem.
* Spouštění nových projektů.
* Nadšení a motivace.
* Sebedůvěra a pozitivní myšlení.
* Idealismus.
* Nezávislost a soběstačnost.
* Vnitřní síla, která nás žene dopředu a pomáhá nám překonávat překážky.
* Odvaha riskovat.
* Skvělá schopnost soustředění a výborná paměť.
* Zastávání se druhých a boj za správnou věc.
* Logické řešení problémů a racionální uvažování. Schopnost strukturovaně studovat, myslet a plánovat.
* Rozhodnost.
* Skvělé duševní schopnosti.


Co nám v dynamické fázi tak úplně nejde:


* Emočně podporovat druhé a soucítit s nimi.
* Pracovat na společných projektech a přizpůsobovat se rychlosti práce druhých.
* Abstraktně tvořit a přicházet s intuitivními nápady.
* Plynout s proudem.
* Nic nedělat nebo nedosahovat výsledků.
* Delegovat kompetence a zodpovědnost na druhé.
* Pracovat v týmu.


Na co je třeba si dávat v dynamické fázi pozor:


* Frustrace a rozmrzelost z toho, že nám druzí nestačí.
* Frustrace pramenící z toho, že mysl nemá dostatek podnětů.
* Frustrace z nedostatku činnosti, výsledků nebo pokroku vpřed.
* Tendence dělat rozhodnutí, aniž bychom se poradily s druhými.
* Jsme příliš „v hlavě“.
* Přílišné nadšení a tendence pouštět se do věcí předčasně.
* Přesvědčení, že máme ve všem pravdu.
* Nedostatek trpělivosti a citového porozumění.
* Snaha všechno a všechny okamžitě napravit.
* Egoisticky zaměřená společenskost.
* Na druhé můžeme působit jako chladné a necitlivé.
* Druzí mohou mít dojem, že je nutíme do věcí, přikazujeme jim a naléháme na ně, protože se samy cítíme frustrované.Strategie pro dynamickou fázi:


Fyzický stav:

* Znovu začněte se zdravým stravováním nebo pravidelným cvičením.
* Pravidelně sportujte, abyste se zbavily přebytečné energie.
* Zvyšte své cvičební dávky.
* Učte se novým fyzickým aktivitám, které pro vás budou duševní i fyzickou výzvou.
* Přestaňte kouřit nebo skoncujte s jinými zlozvyky.
* Změňte své rutinní činnosti.
* Méně spěte a více choďte ven.
* Stimulujte mysl a tělo najednou.
* Začněte s hodinami tance, stepu nebo s jakoukoli jinou pohybovou aktivitou.

Emoce:

* Naplánujte si na večery společenské aktivity a setkání s lidmi.
* S radostí znovu objevujte vnější svět na cestách, večírcích a nejrůznějších akcích.
* Věřte všem pozitivním představám, které o sobě máte.
* Užívejte si naplno dohánění všech restů a skvělého pocitu, že to teď zvládáte.
* Začněte s novými technikami osobního rozvoje a naplánujte si, ve kterých fázích s nimi budete dál pracovat.
* Důvěrné rozhovory s druhými nechejte až na expresivní fázi.
* Buďte si vědomy, že se k druhým můžete chovat necitlivě.
* Nedomnívejte se, že v této fázi jste to „skutečně vy“.
* Přijměte skutečnost, že tato fáze pomine – proto jí využívejte doopravdy naplno.

Práce:

* Dožeňte všechny projekty, úkoly i povinnosti, které jste v reflektivní fázi odložily.
* Abyste toho stihly více, pracujte na několika úkolech najednou.
* Po útlumu reflektivní fáze začněte opět komunikovat a propojovat se s druhými lidmi.
* Naučte se něco nového – zapište se do nějakého kurzu nebo si konečně přečtěte ten počítačový manuál.
* Nebojte se studovat i složité věci – možná vás překvapí, čemu všemu dokážete v této fázi porozumět a co si dokážete zapamatovat.
* Zabývejte se analýzami zpráv a čísel a prováděním výpočtů.
* Připravujte zprávy, grafy, struktury a logická zdůvodnění.
* Vytvářejte strategické a taktické zprávy.
* Promýšlejte detaily a jděte do nejmenších podrobností, ale zároveň neztrácejte zřetel na celek.
* Vytvářejte dlouhodobé plány.
* Nebojte se prosazovat svá stanoviska, myšlenky a zkušenosti.
* Nebojte se postavit za to, co vnímáte jako správné.
* Na tuto fázi můžete naplánovat náročné rozhovory, při kterých je třeba, abyste si dokázaly udržet odstup (např. řešení stížností zákazníků).
* Dopřejte svým kolegům čas, aby se vyrovnali s vaší rychlostí, anebo spolupráci s nimi odložte až na expresivní fázi.
* V tomto období můžou mít druzí lidé pocit, že si něco vynucujete nebo že jim něco diktujete – proto na to pamatujte, když s nimi komunikujete.
* Je-li to možné, pracujte na projektech samostatně, ať můžete postupovat tempem, které vám vyhovuje.
* V této fázi můžete fungovat jako vyjednavač nebo zprostředkovatel v situacích, v nichž je třeba nezaujatého názoru.
* S druhými lidmi můžete mluvit o svých nápadech, ale ideální čas na osobní setkání s nimi přijde ve fázi expresivní.
* Vyberte si několik projektů, v nichž budete moci dát volný průchod svému nadšení a motivaci.
* Dejte tomu, co vás baví a naplňuje i mimo práci, stejnou důležitost jako pracovním záležitostem.
* Dávejte si pozor, abyste ve svém nadšení své kolegy do věcí nenutily – využijte ho naopak k tomu, abyste je motivovaly.
* Vytvořte si takový systém organizace času, který vám bude v následujících fázích oporou.
* Své schůzky, úkoly a termíny si naplánujte tak, aby byly v souladu s ostatními fázemi a abyste dokázaly co nejlépe využít zesílených schopností každé optimální doby.


Pro dosažení cílů:


* Vytvořte si plán činností pro následující měsíc.
* Okamžitě začněte pracovat na více úkolech najednou.
* Učte se novým dovednostem a přístupům, které vám pomohou dosáhnout vytouženého úspěchu a vašich cílů.
* Srovnávejte své přístupy a činnosti s pokrokem a úspěchem druhých lidí a učte se od nich.
* Využívejte pozitivních afirmací, abyste si naprogramovaly do své mysli na zbytek měsíce sebedůvěru a úspěch.
* Používejte pozitivní afirmace pro podporu svých cílů.
* Dejte svým dlouhodobým cílům a plánům formální podobu.
* Vyhledejte si informace, které potřebujete pro podporu svých aktivit a plánů.
* Věnujte se financím, pracujte na finančních plánech.
* Naplánujte si režim zdravého stravování, diety nebo cvičení a hned se do toho pusťte.
* Zapracujte na odstranění svých „špatných návyků“ omezením negativních stránek, nebo posílením stránek pozitivních.


Výzvy dynamické fáze:

* Zůstat nohama na zemi.
* Využívat vlastního nadšení k motivaci druhých a nikoliv k jejich tyranizování.
* Přijmout skutečnost, že ne vše se děje tak rychle, jak bychom si přály.
* Uznat pocity druhých a jejich přínos.

Z knihy Cyklická žena

neděle 17. března 2013

Cyklus ženy


Být ženou je nádherné. A jeden z nejkrásnějších aspektů ženství je cykličnost. Tak, jako se příroda mění na jaře, v létě, na podzim a v zimě, tak i žena se během svého cyklu proměňuje. Má různé kvality, talenty i úskalí v jednotlivých fázích. Pokud začneme s touto cykličností vědomě pracovat, staneme se spokojenějšími my i naši partneři.
Nejen, že nám může vymizet PMS syndrom a bolestivé menstruace, ale můžeme si i efektivněji naplánovat čas s rodinou, čas pro sebe i úkoly v práci.
Jednotlivé období si nyní krátce představíme.
1. FÁZE menstruační 1 - 6 den cyklu  - REFLEXIVNÍ FÁZE

Této fázi se říká STAŘENA nebo Vědma. A v přírodě ji zastupuje zima. A co se děje v zimě? Odpočívá se, nabírají se síly na další období, pouští se staré věci, vše nepotřebné nebo slabé umírá. A to stejné se děje v těle ženy při menstruační fázi. Žena je uzavřená do sebe, má velmi silné vhledy na různé situace a jejich zpracování, uvědomuje si s nadhledem celý proběhlý cyklus a to, co jí přinesl a co odnesl. Je vnímavá ke svým potřebám, ke změnám. Zároveň ale moudrá a nečiní žádná ukvapená rozhodnutí. Jen spočívá ve svém klidu a moudrosti. Nechává odcházet vše nepotřebné i z těla. Čistí se a postupně nabírá víc a víc síly.
Toto období je charakteristické větší únavou a  malou fyzickou výdrží. Je důležité, abychom co nejvíce odpočívaly a regenerovaly. Dopřejme si alespoň jeden nebo dva dny, kdy nemusíme dělat nic víc, než jen to, co si opravdu přeje naše tělo. Procházet se, ležet v posteli, kreslit....
Pokud si dopřejeme tento klid a odpočinek, uvědomíme si, že čerpáme síly na jaro a nové projekty a dny a vědomě necháváme vše staré odcházet, pak nás přestane menstruace bolet, upraví se nám délka i intenzita. Čím víc se ponoříme v této fázi do sebe a do svých potřeb, tím více nám bude dobře i tělesně.
V tomto období se ráda zahalíte šátkem nebo použijete při oblékání tmavší barvy.

Dříve byly menstruující ženy společně v Červeném stanu (Měsíční chýši). Sdílely spolu své příběhy a odpočívaly. Ale také využívaly schopností vhledů a intuice, které tato fáze přináší a tím obohacovaly celou komunitu. Pokud si komunita nevěděla s něčím rady, vždy se na tyto ženy v Červeném stanu obracely. I proto se této fázi říká "fáze Vědmy". 
Většina žen mívá menstruaci během novu nebo během úplňku. 

2. FÁZE přeovulační 7 - 13 den cyklu - DYNAMICKÁ FÁZE

Nebo-li fáze PANNY a také jara. Pučícího, energického, svěžího, rozkvetlého jara. Žena se po odpočinku opět vrhá do aktivit, do společnosti, je komunikativní, aktivní a krásná. Žena má v tomto období ráda úkoly a plní jich s přehledem i několik najednou. Je více logicky  a analyticky zaměřená, v této fázi se ženské myšlení nejvíce podobá mužskému. Přichází nové projekty a zaměřuje se na nové cíle. Je zábavná, sebejistá a rychle se učí. V tomto období si ráda oblečete mini sukni nebo výstřední šaty a cítíte se dobře i ve sportovních riflích a upnutém tričku. V této fázi se také velmi osvědčuje o sebe pečovat, jít na kosmetiku, ke kadeřníkovi apod.
Máme náladu na sex a jsme při něm hodně aktivní. Přizpůsobujeme se muži, nevadí nám ani kratší milování nebo žádná předehra.
Pokud nedáme aktivitě a energii, která v této fázi přichází, ať už sportem nebo pracovním vytížením, prostor, můžeme se cítit frustrované. 

3. FÁZE ovulační 14 - 20 den cyklu - EXPRESIVNÍ FÁZE

Fáze MATKY a léta. V tomto období jsme velmi zaměřená na vztahy.  S dospělými i dětmi. Máme na děti trpělivost, vyhovujeme jejich požadavkům, nerozčilujeme se, vysvětlujeme, objímáme. Pečujeme o vztahy, jsme komunikativní, setkáváme se s lidmi a společnost nás těší. Jsme velmi empatické a milé. Rádi se dělíme, pomáháme druhým a okolí to v této fázi i cítí a více si o pomoc říká. Stejně tak cítí muží naše plodné období a servírky dostávají větší zpropitné :-) Sexualita nás velmi baví, pečujeme o partnera a zažíváme velké sdílení. 

4. FÁZE premenstruační 21 - 28 den cyklu - KREATIVNÍ

Fáze KOUZELNICE nebo-li barevný a kouzelný podzim. Období mnoha možností, hravosti a barev. Jsme velmi tvořivé, potřebujeme aktivitu, ale zaměřenou již více do sebe. Mnoho žen v této fázi kreslí obrazy, píše texty nebo se seberealizuje jinými kreativními možnostmi. Obracíme se již do sebe, energie klesá, potřebujeme více odpočívat a spát. Zlepšuje se nám intuice, propojení s přírodou, s cykly. Vše, co pro nás nebylo během posledního období příznivé, vyplouvá na povrch a jsme emocionálně rozbouřenější. Je to ideální stav pro to, abychom si vše negativní uvědomily, ve fázi Vědmy získaly ten pravý nadhled na situaci a ve fázi Panny pak provedly změny k lepšímu. Jestliže umíme s touto fází dobře a vědomě pracovat, žádný PMS se nedostaví. A vy si toto období zamilujete. Pro jeho kreativitu a opravdu neskutečné možnosti.
I v této fázi nás baví sexualita, rády experimentujeme, ale jsme více zaměřené na sebe a své potěšení. Jsme více pudové, vášnivé a svůdné. 

Rozhodně vám doporučuji svůj cyklus lépe poznat a začlenit jej do vašeho života. Rodinného i pracovního. Uvědomění si cykličnosti nás může velmi uklidnit. Všechny fáze jsou dobré a všechny se dají velmi dobře využít pro dobro naše i našeho okolí. Po zimě opět přijde jaro....a my můžeme s klidným svědomím ležet pár dnů v posteli s knížkou a víme, že opět přijde aktivní a energická fáze, kterou si náležitě užijeme a ve které dohoníme vše, co jsme za těch pár dnů odpočinku zameškaly.

Můžete si několik cyklů zapisovat do diáře tyto základní postřehy a lépe si tak uvědomit právě vaše konkrétní cykly a jejich proměnlivost.

Co se mi dnes podařilo zažít/dokončit? Co nového nebo nezvyklého jsem zažila? Čím jsem si udělala radost? Jaké se mi zdály sny? Co mi říká vnitřní hlas? Jak mi je? Jak reaguji? Jak se cítím fyzicky? Jak cítím sovu ženskou sílu? Co mne přitahuje?


Další informace o ženském cyklu se můžete dozvědět v knihách Mirandy Gray Rudý měsíc a Cyklická žena. Doporučuji dokument Měsíc v nás od Diany Fabiánové. 

Pokud se chcete dozvědět více i o používání dámských ekologických potřeb, srdečně vás zveme na kurzy Ženská ekohygiena. 

  
Úvod z knihy Cyklická žena: 
Co kdybych vám řekla, že máte k dispizici neuvěřitelné schopnosti?
A co kdybych vám řekla, že tyto schopnosti umožňují překročit vaše obvyklé představy o tom, jaké jsou vaše možnosti, přinášejí vám soustředění, jasný záměr a logické uvažování, umožňují vám vytvářet lepší vztahy s druhými, prohlubují vaši schopnost řešit problémy a přicházet s kreativními myšlenkami a s intuitivními nápady a poskytují vám hluboké vhledy a porozumění? 
Co kdybych vám řekla, že nevyužíváte jeden z největších zdrojů síly, který vám je v tuto chvíli dostupnýa díky kterému byste mohly být úspěšnější jak ve svém zaměstnání, tak v životě celkově? Měly byste zájem? Určitě ano! A co kdybych vám pak řekla, že odpovědí na otázku “co ženy mají, ale mužům to schází?” je – menstruační cyklus?
Vsadím se, že tohle jste nečekaly!” 
Tato kniha obsahuje PRAKTICKÉ NÁVODY na KAŽDÝ jednotlivý den cyklu.
Odpovídá na VAŠE OTÁZKY: 
* Jaké jsou tento den mé aktuální a zesílené schopnosti?
* Co mi dnes určitě půjde? 
* Čemu se mám dnes raději vyhnout? 
* Kdy a jak nejlépe komunikovat s druhými? 
* Jak mohu efektivně dosahovat svých cílů? 
* Jak mohu zvýšit svůj pocit vnitřní spokojenosti?