sobota 5. dubna 2014

Praxe z domácího vyučování

Je to již osmý měsíc, co jsme začali učit naši dceru doma. Respektive, takovou dobu je dcera zapsaná oficiálně v kmenové škole jako domácí žák.
Ráda bych s vámi sdílela několik postřehů, které za tu dobu již máme.JAK DOMÁCÍ ŠKOLA OFICIÁLNĚ FUNGUJE?
V České republice můžete vzdělávat své děti doma. Potřebujete k tomu minimálně středoškolské vzdělání, potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny a zápis v základní škole. Můžete se zapsat v jakékoliv, já ale doporučuji kmenovou školu z Asociace domácího vzdělávání. Taková škola je na domácí školáky zvyklá, přezkoušení probíhá v přítomnosti rodičů, vychází vstříc individuálním potřebám rodin apod. My jsme zapsaní v ZŠ Nížkovice u Slavkova. Přezkoušení probíhá jednou za půl roku.

JAKÉ JSOU MOŽNOSTI?
Klasické domácí vyučování - jeden z rodičů (obvykle máma) vyučuje dítě doma podle školských osnov, s klasickými učebnicemi a školními materiály a podle pravidelného rozvrhu.

Unschooling - dítě není vedeno rodičem, ale rodič sleduje senzitivní období dítěte a pak mu připravuje prostředí. Děti mají zachovalou vnitřní motivaci, chtějí se učit pro svoji radost, proto, že chtějí danou věc umět. Jejich motivací nejsou známky, pochvaly, tresty. Na prvním stupni základní školy je tato výuka možná, pokud se domluvíte s vaší kmenovou školou. 

Na druhém stupni je to již obtížnější a v České republice se teprve prozkoumávají cesty, jak by bylo možné unschooling praktikovat i na druhém stupni. V zahraničí jsou běžné školy, které fungují unschoolově, například Summerhill. Děti se tam učí od sebe navzájem, pedagog je jen doprovod a připravuje prostředí, pomůcky apod.

Komunitní a sdružené školy - menší skupinky dětí učí pedagog, kterého si domluví přímo rodiny nebo který spadá pod sdruženou či komunitní školu. Dítě může navštěvovat školu pět dní v týdnu a rodiče mohou dál chodit do zaměstnání. Nebo si četnost docházky uzpůsobí podle individuálních potřeb rodiny.

Mix všech výše zmiňovaných.


CO DCEŘI VYHOVUJE?
My jsme od září začali učit unschoolově v domácím prostředí. Časem jsme vypozorovali, že dcera potřebuje větší řád a kolektiv. Navštěvovala kroužky a často se pohybujeme mezi lidmi, mezi rodinami, ale byla často nejstarší dítě v kolektivu. A potřebovala i starší děti, jejich inspiraci a komunikaci. A proto jsme od ledna dceru přihlásili i do sdružené školy. Momentálně chodí třikrát týdně do pravidelných skupin a dále do kroužků (montessori kluby, hudební výchova).

Mladší dcera, které je pět let, je větší introvert a pro domácí školu je nadšená. Vždy se zapojuje do výuky, když se učíme se starší dcerou. Sama si píše, čte a vyhledává spíše individuální aktivity, komunitu dětí zatím nepotřebuje.

CO NA DOMÁCÍ ŠKOLU ŘÍKAJÍ LIDÉ V OKOLÍ?
O domácí výuce se již hodně mluví, přesto jsou většinou reakce lidí spíše odmítavé. Stále panuje mnoho mýtů kolem domácího vzdělávání (chybějící kolektiv, nedostatek interakcí s jinými dětmi apod). Jako největší překážku vidím nepochopení vnitřní a vnější motivace dětí. Okolí často začne děti motivovat známkami, pochvalami, odměnami, dárečky...Avšak zbytečně, protože dítě by se danou věc rádo naučilo i bez dárku:-) O vnější motivaci si můžete více přečíst v knize Respektovat a být respektován. JAK TO BUDE DÁL?
Rodiče, kteří se rozhodují o domácím vzdělávání, tuto otázku často řeší. Jestli se mají kvůli škole stěhovat, jak dlouho budou schopni dítě učit doma, jaký je pak pro dítě přechod do klasické školy.
Jak sleduji dění kolem sebe a v našich životech, nic se nedá pořádně naplánovat. Život plyne a my uvidíme, jak dlouho nám bude domácí výuka vyhovovat. Je možné, že rok, dva, tři, devět...Opravdu netuším. Sleduji dceru, co ona potřebuje. Sleduji naše potřeby s manželem, zda-li jsme všichni spokojení ve stávajícím fungování. A pokud se někdy objeví, že nejsme, že je pro nás domácí škola již nevyhovující, změníme to. Čím jsou děti starší, tím méně se nechají ovlivnit okolím. A proto si myslím, že každý rok navíc, kdy je dítě s rodiči nebo v jiném respektujícím prostředí, je skvělý. A přechod do klasické školy pak záleží opět na naší kreativitě Můžeme si vybrat alternativní školu, můžeme se kvůli škole přestěhovat, můžeme na přechod děti co nejlépe připravit. A věřím tomu, že to zvládnou.

CO NÁM DOMÁCÍ ŠKOLA PŘINÁŠÍ?
Svobodu a individuální přístup.
Do toho se dá shrnout pravděpodobně vše:-) Časová flexibilita, možnost cestování i mimo prázdniny, výběr způsobu výuky, pomůcek, kolektivu aj.TIPY PRO DALŠÍ VAŠE ČTENÍ
Facebooková skupina o domácím vzdělávání
Základní škola Na Rovině a jejich projekty
Mapa domácích žáků z celé České republiky
Khanova škola
Asociace domácího vzdělávání
Kurzy v BrněAutor: Lucie Harnošová

Doporučujeme ještě přečíst:
Plastové hračky doma nemáme
Čím děti vybavit do lesní školky
Užíváme si s dětmi jaro

Žádné komentáře:

Okomentovat